Op zoek naar onderwijsprofessionals
voor marketingdoeleinden?

Wij helpen u om uw boodschap gericht over te brengen bij iedereen die in het onderwijs zitDirect een offerte aanvragen

Huur onderwijsadressen

U kunt bij ons voor alle onderwijssectoren terecht: kinderopvang (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang, primair onderwijs (basisscholen, speciaal (basis)onderwijs), voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs, vso, vmbo, havo en vwo), mbo, hbo en wo.

Wij overleggen met u welke gegevens u wenst te ontvangen en stellen vervolgens (vrijblijvend) een offerte op. Als u ‘akkoord geeft’ ontvangt u binnen een werkdag van ons een bestand met de door u gewenste gegevens in het door u gewenste formaat (Excel, Access, txt). Als u dat wilt, leveren we de gegevens op sticker.

Hieronder een eerste indruk welke gegevens u bij ons kunt huren:

Kinderopvang

  • Locaties kinderdagverblijven: 3.904;
  • Locaties peuterspeelzalen: 4.173;
  • Locaties BSO: 5.019;
  • Centrale bureaus kinderopvang: 778.

We beschikken onder meer over gegevens van de leidinggevenden/managers van de locaties.

Primair onderwijs

  • Basisscholen: 7.008 locaties;
  • Speciaal (basis)onderwijs: 625 locaties;
  • Besturen/locaties bovenschools management: 970.

We beschikken onder meer over gegevens van: 8.500 directieleden, 8.850 intern begeleiders, 6.261 ICT-coördinatoren, 2.675 rekencoördinatoren en 3.150 taalcoördinatoren. Maar ook voor leerkrachten groep 1 tot en met 8 kunt u bij ons terecht.

Voortgezet onderwijs

  • Voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo): 1.299 locaties;
  • Praktijkscholen en voortgezet speciaal onderwijs: 392 locaties;
  • Besturen/locaties bovenschools management: 281.

We beschikken onder meer over gegevens van: 2.570 directieleden, 1.950 decanen, 980 ICT-coördinatoren, 4.400 teamleiders vmbo onder- en bovenbouw.

U kunt bij ons ook de gegevens huren van circa 20.000 sectievoorzitters (docenten met een extra taak) van de vakken Nederlands, Engels, biologie, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, economie, enzovoort.

En daarnaast kunnen we ook circa 58.000 docenten voor u bereiken: docenten maatschappijleer, techniek, aardrijkskunde, Frans, wiskunde, geschiedenis, scheikunde, enzovoort.

MBO, HBO en WO

Ook van de ROC’s/AOC’s/MBO-vakscholen (537 locaties), hogescholen (251 locaties) en universiteiten (154 locaties) hebben we de gegevens.

Prijzen

De kosten voor het huren van bestanden vallen alleszins mee. Wij stellen graag een (vrijblijvende) offerte voor u op.

Offerteformulier

Ik wil een offerte aanvragen voor een actie gericht op onderwijsprofessionals.

Wie wilt u bereiken?
Om welk ‘type scholen/locaties’ gaat het u: peuterspeelzalen, basisscholen, vmbo-locaties, kinderdagverblijven, scholen speciaal onderwijs, mbo-locaties, enzovoort. En welke groep onderwijsprofessionals wilt u bereiken? Gaat het om managers van peuterspeelzalen, directeuren van basisscholen, leerkrachten groep 6/7/8 basisonderwijs, cultuurcoördinatoren, decanen, docenten geschiedenis, teamleiders vmbo, enzovoort.

Uw gegevens