Op zoek naar onderwijsprofessionals
voor marketingdoeleinden?

Wij helpen u om uw boodschap gericht over te brengen bij iedereen die in het onderwijs zitDirect een offerte aanvragen

Direct mailing

U kunt uiteraard zelf zorgdragen voor het versturen van uw direct mailing, maar wij doen dat met alle plezier voor u! We doen dat bovendien tegen sterk concurrerende tarieven. U kunt via ons ‘alles verspreiden’: brieven, brochures, posters (in kokers) en pakketten.

Wij overleggen met u ‘wat u naar welke groep onderwijsprofessionals wilt versturen’ en stellen vervolgens (vrijblijvend) een offerte op. Als u ‘akkoord geeft’ maken wij afspraken met u over de planning van de direct mailing: wanneer moet deze op het bureau van de onderwijsprofessional liggen?

Prijzen

De kosten voor het versturen van een direct mailing vallen alleszins mee. Wij stellen graag een (vrijblijvende) offerte voor u op.

Offerte aanvragen

Ik wil een offerte aanvragen voor een direct-mailing.

Wie wilt u met de direct mailing bereiken?
Om welk ‘type scholen/locaties’ gaat het u: peuterspeelzalen en/of basisscholen en/of vmbo-locaties, enzovoort. Welke groep onderwijsprofessionals wilt u bereiken: directeuren, leerkrachten groep 6/7/8 basisonderwijs, cultuurcoördinatoren, decanen, docenten geschiedenis, teamleiders vmbo, enzovoort.

Wat wilt u versturen?

Kunt u omschrijven wat u wilt versturen?

  • Gaat het om een brief, een brief met brochure, een catalogus, een poster of nog anders?
  • Gaat het in een A5-vensterenvelop, in een A4-vensterenvelop, in een seal (met adresdrager) of nog anders?
  • het gewicht (in grammen) van het ‘mailstuk’. Als u het niet precies weet, kunt u uiteraard volstaan met een globale omschrijving!

Uw gegevens