Op zoek naar onderwijsprofessionals
voor marketingdoeleinden?

Wij helpen u om uw boodschap gericht over te brengen bij iedereen die in het onderwijs zitDirect een offerte aanvragen

Over ons

Als sinds 1999 helpen wij marketingmanagers, communicatieadviseurs, educatief medewerkers en voorlichters met het bereiken van de juiste onderwijsprofessionals.

Wij werken voor allerlei soorten organisaties waaronder:

 • (educatieve) uitgeverijen;
 • culturele instellingen;
 • onderwijsadviesbureaus;
 • opleidingsinstituten;
 • kennisinstituten;
 • hogescholen en universiteiten;
 • charitatieve instellingen.

We kunnen u helpen met:

 • het bereiken van grote, omvangrijke doelgroepen, bijv. alle directeuren van basisscholen, alle leerkrachten in het basisonderwijs, alle decanen in het voortgezet onderwijs, alle intern begeleiders in het primair onderwijs, alle docenten aardrijkskunde in het voortgezet onderwijs, enzovoort;
 • het bereiken van specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld vmbo-decanen in Noord-Holland,  leerkrachten groep 8 van alle openbare basisscholen, zorgcoördinatoren van brede scholengemeenschappen, techniekcoördinatoren van basisscholen met meer dan 200 leerlingen, directeuren van praktijkscholen, enzovoort.

Wij denken graag me u mee welke doelgroep(en)/groep(en) onderwijsprofessionals voor u het meest relevant zijn.
Vervolgens helpen wij u met:

 • het leveren van het juiste onderwijsbestand;
 • en/of het verzorgen van een direct mailing;
 • en/of het verzorgen van een e-mailcampagne.

Wij werken o.a. samen met de volgende bedrijven